W dniu 18.10.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków Łomżyńska 15/25 i Łomżyńska 22/24 wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt / Zakres
1. ORANGE POLSKA S.A. Łomżyńska 15/25 i Łomżyńska 22/24 /wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej