W dniu 23.10.2018 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie monitoringu wizyjnego budynku przy ul. Białostockiej 9.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. NEUE WELT sp. z o.o. Białostocka 9 / wykonanie monitoringu wizyjnego budynku