Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie mycia elewacji wraz z impregnacją budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 w Warszawie.

Wybrana została oferta firmy :

MAJ-MAX GROUP Sp. z o.o.,

ul. Mełgiewska 30i, 20-234 Lublin