Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu jako Wykonawca elektrycznych pomiarów 5-letnich w zasobach spółdzielni została wybrana firma
P.H.U.P. Eldor Warszawa.