Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie remontu dachu dodatkowej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Kamińskiego 14 w Warszawie.

Wybrana została oferta firmy :

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „APEKS” Wiesław Wydryszek,    

ul. Warszawska 53, 07-201 Lucynów