W dniu 03.06.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było zagospodarowanie terenu zieleni – obsadzenie górki A w lokalizacji budynków Wiosenna 2/Wiosenna 3.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. Firma Ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska Wiosenna 2/Wiosenna 3
/zagospodarowanie terenu zieleni – obsadzenie górki A