W dniu 27.09.2018 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem jest wymiana 1 zestawu zabawowego na powierzchni ok. 7 x 6,5 m z zachowaniem wymaganej strefy bezpieczeństwa, wymiana łańcuchów huśtawki na placu zlokalizowanym przy budynku Łomżyńska 15/25 oraz wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa dla przedmiotu zamówienia/placu zabaw.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. UNI-ARCZ Sp. z o.o. Łomżyńska 15/25 / wymiana 1 zestawu zabawowego na powierzchni ok. 7×6,5 m z zachowaniem wymaganej strefy bezpieczeństwa, wymiana łańcuchów huśtawki na placu oraz wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa dla przedmiotu zamówienia/placu zabaw.