W dniu 25.09.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50×50 przy budynkach Korsaka 1 i Kijowska 11.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. NEW PLAN sp. z o.o. Korsaka 1 – Kijowska 11/
wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50×50 przy budynkach Korsaka 1 i Kijowska 11

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.