W dniu 27.03.2017 został rozstrzygnięty przetarg, którego  przedmiotem  było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany WLZ   (wewnętrznych linii zasilających)  dla budynku Siedlecka 16/24.

Została wybrana następująca oferta:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. ENERGETIS Monika Chociaj Siedlecka 16/24 / wykonanie  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wymiany WLZ