RSM „Praga” Administracja Osiedla „Targówek” uprzejmie informuje, że została zakończona procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy na „Remont klatek schodowych wraz z remontem wejść do budynku przy ul. Kołowej 2″

Została wybrana oferta następującej firmy:

„Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Grzona”
ul. Pośrednia 21
03-259 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.