W wyniku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy,  który dostarczy i zamontuje urządzenia siłowni plenerowej przy :

ul. Askenazego 7 w osiedlu Generalska wybrano firmę „BODY WORKS OUTDOR FITNES„.