RSM “Praga” Administracja Osiedla “Targówek” uprzejmie informuje, że została zakończona procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy na “Wykonanie i montaż sześciu altanek śmietnikowych typu lekkiego na terenie osiedla “Targówek””

Została wybrana oferta następującej firmy:

“AZ-BEST” Dominika Sidorowicz
ul. Cieszyńska 45A
93-554 Łódź

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.