W dniu 24.06.2021r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem był „Montaż dwóch szlabanów z systemem kontroli wjazdu i wyjazdu oraz systemem umożliwiającym wjazd pojazdom uprzywilejowanym w ciąg pieszo jezdny wokół budynków przy ul. Remiszewskiej 16, 18, 20”.

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

ITS SECURITY Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Aluzyjna 23G/205
03-149 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.