W dniu 24.04.2017 został rozstrzygnięty przetarg, którego  przedmiotem  był remont nawierzchni asfaltowo-brukarskich na terenie Osiedla „Kijowska”.

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. Zakład Robót Budowlano-Montażowych i Terenów Zielonych teren osiedla / remont nawierzchni asfaltowo-brukarskich