W dniu 18.01.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem był remont wejść zewnętrznych na klatki schodowe w budynkach przy ul. Białostockiej 7 i Białostockiej 11.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. NEW PLAN Sp. z o.o. Białostocka 7, Białostocka 11
/ remont wejść zewnętrznych na klatki schodowe w budynkach