W dniu 10.12.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór biur projektowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach: Prałatowska 4, Prałatowska 6, Jagiellońska 62, Namysłowska 6 i Namysłowska 6 A .

Zatwierdzono ofertę następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. Studio Budowlane „UNITY” s.c. z Warszawy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach: Prałatowska 4, Prałatowska 6, Jagiellońska 62, Namysłowska 6 i Namysłowska 6 A)