Zarząd RSM „Praga” wyłonił Wykonawców modernizacji/wymiany dźwigów w zasobach spółdzielni.

„Eseno” – wymiana aparatur sterowych (zakres I); wymiana zespołów napędowych (zakres IV); wymiana zespołów napędowych i aparatury sterowej (zakres VII),

„Winda Warszawa” – wymiana dźwigów w całości (zakres II); montaż falownika i zespołu napędowego (zakres VI),

„Vento”  – modernizacja aparatury, wymiana drzwi szybowych i kabiny  (zakres III);

„Lift” – wymiana zespołu napędowego (zakres IV); modernizacja aparatury,  wymiana drzwi szybowych i kabiny (zakres III);  wymiana drzwi szybowych i modernizacja kabiny (zakres V).