W dniu 30.08.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga”. W przetargu wyłoniono nw. Wykonawców:

  1. Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Grzona z Warszawy na remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. H. Junkiewicz 1 w W-wie;
  2. Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne Marek Imiński z Warszawy na remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Olgierda 44 w W-wie.

W zakresie budynków Łomżyńska 15/25 i Markowska 6 przetarg został unieważniony i zostanie powtórzony w najbliższym czasie.