W dniu 30.01.2024r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na:

„Wybór Wykonawcy wymiany instalacji gazowej w budynku Białostocka 7 znajdującego się w zasobach RSM „Praga”.

Wybrana została oferta firmy GASB Alicja Różycka.