W dniu 26.09.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była budowa monitoringu garażu podziemnego budynku Kijowska 11.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. NEUE WELT sp. z o.o. Kijowska 11 / budowa monitoringu garażu podziemnego budynku