W dniu 27.02.2017 został rozstrzygnięty przetarg którego przedmiotem  była całodobowa ochrona fizyczna mienia w budynku  Kijowska 11  z  monitorowaniem obiektów za pośrednictwem telewizji przemysłowej wraz z doraźnymi interwencjami w przypadku dewastacji, z wyłączeniem z przetargu budynku Białostocka 48.

Została wybrana oferta następującej firmy:
SECUREX sp. z o.o.
w zakresie/obiektu :
Kijowska 11/ wykonanie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Kijowska 11