W dniu 27.10.2023 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była częściowa modernizacja systemu (na cyfrowy) monitoringu wizyjnego Osiedla „Kijowska” wraz z wymianą kamer i rozbudową.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
ASHOME sp. z o.o. Osiedle „Kijowska” / częściowa modernizacja  systemu (na cyfrowy) monitoringu wizyjnego  wraz z wymianą kamer i rozbudową