Informujemy, że decyzją Zarządu RSM „Praga” do wykonania inwentaryzacji powierzchni ogródków przydomowych (z podziałem na poszczególne ogródki) położonych w nieruchomościach RSM „Praga” wyłoniona została firma:

USŁUGI GEODEZYJNE Izabela Nawrot z Warszawy.