W dniu 02.09.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była modernizacja instalacji elektrycznej piwnic i garażu podziemnego wraz z wymianą Tablic Głównych w budynku przy ul. Kijowskiej 11.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt Zakres
1. ELEKTRO-POMIAR Piotr Lewandowski Kijowska 11 modernizacja instalacji elektrycznej piwnic i garażu podziemnego wraz z wymianą Tablic Głównych