W dniu 27.05.2021 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była modernizacja systemów domofonowych wraz z montażem zwór elektromagnetycznych w budynkach Białostocka 7, Białostocka 11 i Wołomińska 19 oraz montaż zwór elektromagnetycznych w budynku Białostocka 9.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
1. ITS SECURITY
sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Białostocka 7, Białostocka 11, Wołomińska 19 /
modernizacja systemów domofonowych wraz z montażem zwór elektromagnetycznych
Białostocka 9 / montaż zwór elektromagnetycznych