Został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była wymiana instalacji elektrycznej WLZ w budynku Antalla 4.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

FirmaObiektZakres
1.Elektro-Pomiar
Piotr Lewandowski
Antalla 4wymiana Wewnętrznych Linii Zasilających