Został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była wymiana instalacji elektrycznej WLZ w budynku Antalla 4.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt Zakres
1. Elektro-Pomiar
Piotr Lewandowski
Antalla 4 wymiana Wewnętrznych Linii Zasilających