W dniu 26.08.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była wymiana instalacji odgromowej budynku Radzymińska 54/58

Zatwierdzone została oferta następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. ARBUD sp. z o.o. Radzymińska 54/58
wymiana instalacji odgromowej