W dniu 31.01.2022 r. został rozstrzygnięty przetarg na wymianę oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie lampami LED w budynkach RSM „Praga” Osiedle „Generalska”.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:
ELTRAMEX, Emil Wierzbicki