W dniu 15.01.2018 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była wymiana tablic głównych elektrycznych (TG) w budynku Białostocka 9.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. VOLTEX
Instalacje Sanitarne Klukowski Paweł
Białostocka 9 / wymiana tablic głównych elektrycznych (TG) w budynku

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.