W dniu 09.09.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na doposażenie w Główny Wyłącznik Prądu – instalacje elektryczne zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Św. Wincentego 40 w Warszawie.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. „ELEKTRO-POMIAR” Piotr Lewandowski
ul. Bolesławicka 28 m. 52, 03-352 Warszawa
Doposażenie w Główny Wyłącznik Prądu – instalacje elektryczne zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Św. Wincentego 40
w Warszawie.