W dniu 29.10.2018r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. Pancera 18 do obowiązujących warunków p.poż. zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Zatwierdzone zostały oferty następujących firm:

Lp.FirmaObiekt/Zakres
1.DOORMENPancera 18 / roboty konstrukcyjno – budowlane,
2.ELEKTRO-POMIARPancera 18 / roboty elektryczne,
3.GASBPancera 18 / roboty hydrauliczne