W dniu 29.10.2018r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. Pancera 18 do obowiązujących warunków p.poż. zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Zatwierdzone zostały oferty następujących firm:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. DOORMEN Pancera 18 / roboty konstrukcyjno – budowlane,
2. ELEKTRO-POMIAR Pancera 18 / roboty elektryczne,
3. GASB Pancera 18 / roboty hydrauliczne