W dniu 18.02.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było koszenie trawy wraz z grabieniem i wywozem pokosu w latach 2020 – 2022 w ilości od trzech do pięciu razy w sezonie na Osiedlu „Targówek” w Warszawie.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
POLSUPER Sp. z o.o. Teren Osiedla/Koszenie