W dniu 20.09.2021 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. P. Skargi 61 i ul. Goławickiej 3 w Warszawie.

Zatwierdzone zostały oferty firm:

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. P. Skargi 61 i ul. Goławickiej 3 w Warszawie
L.p. Osiedle/ Obiekt/ Zakres projektu Wybrany Oferent
1 „Targówek” – ul. P. Skargi 61, wymiana instalacji gazowej KPL Tomasz Skup
2 „Targówek” – ul. Goławicka 3, wymiana instalacji gazowej INTER-PROJEKT Daniel Klonowski