W dniu 28.04.2020 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było pełnienie czynności ochrony garażu podziemnego znajdującego się w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11.

Zostały wybrane oferty następujących firm:

Firma Obiekt/Zakres
Konsorcjum firm:
PHU M-Security sp. z o.
M-Security (1) sp. z o.o.
Kijowska 11 / pełnienie czynności ochrony garażu podziemnego znajdującego się w budynku mieszkalnym