Uprzejmie informujemy, że decyzją  Zarządu Spółdzielni do przeprowadzenia robót  wymiany instalacji WLZ zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Firma Elektro-Pomiar – budynki  Ząbkowska 40; Wittiga 9 i Janinówka 14.

Firma Voltex – budynek Mieszka I 21.