W dniu 07.07.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie badania instalacji piorunochronnej – badanie pełne na 27 budynkach mieszkalnych, 2 pawilonach handlowych oraz pawilonie administracyjnym.

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

P.H.U.P. ELDOR Dorota Jacak
Antalla 7 m 34
03-126 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.