W dniu 27.03.2023 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz renowacji elewacji z robotami dodatkowymi w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach RSM „Praga”.

Wybrana została oferta firm :
1. SITAREK Sp. z o.o. , 02 – 119 Warszawa, ul. Pruszkowska 29B / 104, na wykonanie renowacji elewacji z robotami dodatkowymi budynku przy ul. Pancera 14 w W-wie;

2. BUDPOL Nowak i Współnicy Sp.J., 05-075 Warszawa Wesoła, ul. Podleśna 18 na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z robotami dodatkowymi budynku przy ul. Targowa 80/82 i A. Kamińskiego 10 w W-wie;

3. ZELIAŚ S. J. ul. Daleka 20, 33-101 Tarnów na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z robotami dodatkowymi budynku przy ul. Prałatowska 8 w W-wie.