W dniu 24.10.2023 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, remontu strefy wejściowej, dachu oraz balkonów i loggii z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janinówka 14 w Warszawie.

Wybrana została oferta firmy :
Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych WOLKE s.c. z Warszawy.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za zaangażowanie w przygotowaniu ofert i udział w przetargu.