W dniu 03.06.2022 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Junkiewicz 2  oraz renowacji elewacji w budynku przy ul. Pancera 12  w Warszawie.

Została zatwierdzona na obydwa ww. budynki oferta następującej firmy:

  1. P. B. i U.-H. „ZELIAŚ” Sp. J. z Tarnowa.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.