W dniu 13.04.2022 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (branża sanitarna) dot. budynków ul. Jagiellońska 2 i 4.

Zatwierdzone zostały oferty firm:

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (branża sanitarna) dotyczącej budynków ul. Jagiellońska 2 i 4.
L.p. Osiedle/ Obiekt/ Zakres projektu Wybrany Oferent
1 „Jagiellońska” – ul. Jagiellońska 2, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej JAZ-PROJEKT Jadwiga Zambrzycka
2 „Jagiellońska” – ul. Jagiellońska 4, regulacja instalacji c.o. PROJEKT-TOUR