W dniu 16.02.2022 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dociepleń ścian zewnętrznych i renowacji elewacji w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach RSM „’Praga”.

Zatwierdzone została oferta biura projektowego SPARK J. Kabala z miejscowości Dziecinów, 08-443 Sobienie Jeziory na wykonanie
Projektów dociepleń ścian zewnętrznych / renowacji elewacji w budynkach:
1) Junkiewicz 2A
2) Junkiewicz 2B
3) Prałatowska 8
4) Kamińskiego 4A
5) Kamińskiego 6A
6) Kamińskiego 10
7) Zamiejska 20
8) Zamiejska 24