W dniu 28.04.2022 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do biblioteki na 1 piętrze w budynku przy ul. Antalla 5 (pawilon handlowy) w Warszawie.

Zatwierdzona została oferta firmy:
PAT PROJEKT Piotr Tischner ul. Warszawska 33d, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego