W dniu 01.02.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek schodowych dla budynków będących w zasobach RSM „Praga”.

Zatwierdzone zostały oferty następujących firm:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. Studio Budowlane „UNITY” s.c.
M. Tischner, D. Cyrta
– remont 3 klatek schodowych w budynku Erazma z Zakroczymia 4
– remont 8 klatek schodowych i jednego wejścia zewnętrznego do klatki schodowej nr 8 w budynku Pancera 8
– remont 2 wejść zewnętrznych do klatek schodowych w budynku Porajów 4
– remont 3 wejść zewnętrznych do klatek schodowych w budynku Porajów 6
2. PCA Paweł Chilimoniuk ARCHITEKT – remont 5 klatek schodowych i jednego wejścia zewnętrznego do klatki schodowej nr 5 w budynku Pancera 17