W dniu 15.04.2021 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w  budynkach wielorodzinnych przy ul. P. Skargi 61, Pancera 13 i Antalla 4 . w Warszawie.

Zatwierdzona została oferta nw. Biura projektowego:

 

Nazwa firmy Budynek Zakres
PCA P Chilimoniuk z W – wy P. Skargi 61
Pancera 13
Antalla 4
Remont klatek schodowych i wejść zewnętrznych do budynku