W dniu 10.03.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga” w Warszawie.

Zatwierdzone zostały oferty następujących firm:

Firma Obiekt/Zakres
PCA Paweł Chilimoniuk Architekt Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych
i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach Janinówka 11 i Janinówka 13
Studio Budowlane „UNITY” s.c. M.
Tischner, D. Cyrta
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach Pancera 10, Pancera 12 i Pancera 15