W dniu 31.01.2024 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej remontu klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Gębickiej 2, Wittiga 9 i Myszkowskiej 1  w Warszawie.

Wybrane zostały oferty nw.  firm ( biur projektowych ):
1) OBSŁUGA INWESTYCJI  M. Stańczyk z Tarnowa dla budynku Myszkowska 1;
2) STUDIO ARCHITEKT J. Marcinowski  dla budynków: Gębicka 2 i E. Wittiga 9 w W-wie.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za zaangażowanie w przygotowaniu ofert i udział w przetargu.