W dniu 20.03.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń klubu osiedlowego „Nasz Klub” wraz z rewitalizacją terenu zieleni przy klubie
na potrzeby aranżacji ogródka sąsiedzkiego.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński,
86-302 Wałdowo Szlacheckie 87
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej