W dniu 18.05.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji ( docieplenia ) ścian zewnętrznych z robotami towarzyszącymi w budynkach  przy ul. Prałatowskiej 5 w Warszawie oraz przy ul. Okólnej 28 w Markach.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:
STUDIO BUDOWLANE „UNITY” z Warszawy