W dniu 23.06.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji elewacji budynku Łomżyńska 22/24.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

FirmaObiekt/Zakres
Studio Budowlane UNITY s.c.Łomżyńska 22/24 / wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji elewacji budynku