W dniu 16.12.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z wizualizacją na wykonanie sali multimedialnej w budynku Kijowska 11.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
PCA Paweł Chilimoniuk Architekt
sp. z o.o.
Kijowska 11/
wykonanie dokumentacji proj-kosztorysowej wielobranżowej
wraz z wizualizacją na wykonanie sali multimedialnej